FREEDOM
Simge. 17. Bursa
Home Twitter Vaatzaap? Submit

(via mutlulukmasallarda)

(nebloguoldugunubilmeyenkiz gönderdi)

Perdeleri güneş yıpratır çocuk.
Kızları,
babaları .
TotallyLayouts has Tumblr s, Twitter Backgrounds, Facebook Covers, Tumblr Music Player, Twitter Headers and Tumblr Follower Counter